Инвестирането

Неустоимата двугодишна финансова бележка

Неустоимата двугодишна финансова бележка

Доходността на двугодишната бележка на държавното съкровище продължи да спада миналата седмица и завърши седмицата при по-ниска доходност от началото на 2009 г. Фактът, че доходността на 2-годишния долар е по-ниска на годишна база, е изумителна като се има предвид силното представяне на по-рискови инвестиции, като корпоративни облигации, високодоходни облигации, стоки и дори акции. На повърхността, ново намаление за годината на двугодишната нота ще покаже растящ полет до безопасност. Все пак съществуват няколко разумни причини за спада в доходността на 2-годишния доход, нито един от които не е свързан с повишеното отрицание на риска сред инвеститорите за възобновяване на икономическия спад.

T-Bill Намаляване на предлагането

Най-доминиращият фактор е значително намаление на предлагането на T-Bill. В средата на септември Министерството на финансите съобщи, че няма да издава отново 185 млрд. Долара в падежиращи държавни ценни книжа, първоначално издадени като част от допълнителната финансова програма (SFP). БФП стартира през четвъртото тримесечие на 2008 г., за да подпомогне ликвидността на пазара на облигации по време на финансовата криза. С ликвидността на пазара на облигации значително се подобри и Министерството на финансите се стреми да удължи средния матуритет на неизплатения дълг, Министерството на финансите реши да остави само 15 млрд. Долара SFP T-Bills просто зрели. Резултатът е намаление с 10% на пазара на T-сметки, като последната ДФ "ДФ" падежи в края на октомври.

Спадът в предлагането идва в неподходящо време, когато се приближаваме към нуждите от финансиране в края на годината. Като подходи в края на годината банките и другите институции се подготвят за справяне с балансите чрез закупуване на държавни ценни книжа и други висококачествени краткосрочни инвестиции. За да се избегнат неликвидни условия за търговия през празниците, този процес често започва преди Деня на благодарността. Търговският пазар на хартия, по същество корпоративната версия на T-bill, е значително намален в резултат на премахването на ливъридж и изчезването на специални финансови инструменти (SPV), като по този начин се остави по- превозното средство по избор. Търсенето на средства през края на годината вече е отразено в нулеви доходности по всички държавни ценни книжа, които са съз- дадени през януари. Освен това активите на паричния пазар са намалели, но при 3.3 трилиона долара те представляват огромен източник на стабилна покупателна способност.

Фед е ваш приятел

Приятелски Федерален резерв също е ключов двигател на двугодишния доход. Федералният резерв продължава да набляга на езика "удължен период", когато се позовава на лихвения процент на Фед. Миналата седмица председателят на Фед Бен Бернанке, който се изказа пред икономическия клуб в Ню Йорк, отново потвърди, че лихвеният процент на ФЕД ще остане нисък за "продължителен период". В неговите забележки абсолютно не се споменаваше премахването на паричните стимули или предприемането на стъпки за по-активно намаляване на паричните средства във финансовата система.

Повечето говорители на Фед отново потвърдиха посланието на Бернанке с предпазливи забележки за премахването на стимулите твърде скоро. Наскоро президентът на Федералния резерв "Сейнт Луис Фед" предложи Федералният резерв да пожелае да запази опцията за откриване на програми за закупуване на облигации след март 2010 г., а след като попита за времето за първото увеличение на процента, президентът на Чикагския федерален съд Евънс отбеляза "поне в средата на 2010 г., "И първото увеличение може да не дойде до края на 2010 г., може би по-късно през 2011 г." Цените на фючърсните фондове на Фед, един от по-добрите показатели на очакванията на Fed, показват, че първото увеличение на лихвите ще бъде на срещата на FOMC през септември. По-рано фючърсите на фонда на Фед посочиха, че първото увеличение на лихвения процент ще се случи на срещата на FOMC през юни.

Къде е двугодишната тарифа?

Намаляването на двугодишната доходност от 0.73% продължава да се запазва в диапазона, който грубо считаме за справедлива стойност. 2-годишният поддържа тесни отношения с целевия лихвен процент на Фед. Обикновено, когато Федералният резерв се задържи, двугодишната доходност се търгува с 0,50% до 1,00% над лихвения процент на Фед. С целевите средства на Фед в момента 0,0% до 0,25%, текущата 2-годишна доходност е приблизително в съответствие с историческите диапазони. Не е необичайно доходността от 2 години да бъде по-ниска от лихвения процент на Фед, когато пазарът очаква намаление на лихвите. Макар че очевидно няма място за по-нисък лихвен процент на Федералният резерв, двугодишната доходност би могла да намалее допълнително, ако пазарът наистина вярваше, че икономиката отново се отслабва или че се появи друг паричен стимул.

Вътрешните банки и чуждестранните централни банки изиграха и роли в по-ниска доходност от 2 години на съкровищницата. Слабото търсене на заеми остави вътрешните банки с излишък от парични резерви. С парични средства до нищо, банките инвестират в дългосрочни ценни книжа, като двугодишната банкнота. Краткосрочните ценни книжа са много по-малко чувствителни към промените в лихвените проценти и когато Федералният резерв подчертава, че е задържан за по-дълго време, рискът от задържането на такава позиция се намалява.

Чуждестранните централни банки закупиха 2-годишни държавни ценни книжа като част от ново усилие във валутната интервенция. Спадът на щатския долар до най-ниската точка на годината породи тревога от чуждестранните правителства, чиито икономики са зависими от износа към американските чуждестранни правителства, чрез централните си банки, наскоро се опитаха да подкрепят долара чрез закупуването на късо- дългосрочните държавни ценни книжа.

Намаляването на двугодишния лихвен процент до нивата, наблюдавани по време на върха на финансовата криза със сигурност привлече вниманието на инвеститорите. Спадът в двугодишната доходност е особено забележим предвид силното представяне на по-рисковите инвестиции през 2009 г.Въпреки това няколко фактора, включително намаляването на предлагането на T-Bill, като Фед отново потвърди посланието си за "продължителен период", излишъкът от банкови резерви и покупките в чужбина, работиха заедно, за да изтласкат 2-годишните до най-ниските си нива от последните 12 месеца. Тези фактори, а не подновяването на купуването на полет до безопасността при възобновяване на икономическите притеснения, са причина за спада в доходността на 2-годишния държавен дълг.

ВАЖНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

 • Това беше изготвено от LPL Financial. Изразените в този материал мнения са само за обща информация и не са предназначени да предоставят конкретни съвети или препоръки на никое лице. За да определите коя инвестиция (и) може да е подходяща за вас,
 • консултирайте се с вашия финансов съветник преди да инвестирате. Цялата референция за ефективността е историческа и не е гаранция за бъдещи резултати. Всички индекси не се управляват и не могат да бъдат инвестирани директно.
 • Държавните облигации и съкровищни ​​бонове са гарантирани от американското правителство за своевременното изплащане на главницата и лихвата и ако са държани до падеж, предлагат фиксирана доходност и фиксирана стойност на главницата. Стойността на акциите на фондовете обаче не е гарантирана и ще се колебае.
 • Пазарната стойност на корпоративните облигации ще се колебае и ако облигацията бъде продадена преди падеж, доходът на инвеститора може да се различава от рекламирания доход.
 • Облигациите са предмет на пазарен и лихвен риск, ако са продадени преди падеж. Стойностите на облигациите ще намалеят с нарастването на лихвените проценти и ще зависи от наличността и промяната в цената.
 • Високодоходните облигации не са ценни книжа от инвестиционен клас, но включват значителни рискове и като цяло трябва да бъдат част от разнообразното портфолио на сложни инвеститори.
 • Ипотечните ценни книжа подлежат на кредитен риск, риск от неизпълнение, риск от предплащане, който действа много подобно на риска при повикване, когато получите главницата по-рано от обявения срок на падеж, риск от разширяване, противоположност на предплащането
 • риск и лихвен риск.
 • Общинските облигации са предмет на наличност, цена и пазарен риск, а лихвеният риск се продава преди падеж.
 • Стойностите на облигациите ще се понижат при нарастване Доходът от лихви може да бъде предмет на алтернативния минимален данък.
 • Федерално без данък, но други държавни и местни данъци могат да кандидатстват.
 • Бързото изменение на цените на стоките ще доведе до значителна колебливост в холдинга на инвеститора.
 • Инвестирането в акции включва риск, включително евентуална загуба на главница.

Публикувайте Коментар