Инвестирането

Инвестиционен съвет 338: Големите компании са редовни платци на дивиденти

Инвестиционен съвет 338: Големите компании са редовни платци на дивиденти

Големите и зрели компании като цяло не реинвестират значителна част от своите приходи. Те нямат план за бърз растеж и не се очаква те да растат по-бързо от БВП на икономиката.

Тези компании предпочитат да разпределят голяма част от печалбата си на акционерите чрез редовни плащания на дивиденти.

Ако искате да научите повече, разгледайте тези ресурси:

  • Използване на план за реинвестиране на дивиденти за реинвестиране на дивиденти
  • Когато дивидентите имат значение и кога не

Публикувайте Коментар